Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències

Grup de treball - #geriurg

Card image cap


OBJECTIUS GENERALS DEL GRUP DE TREBALL

  1. FORMACIÓ; específica i continuada als membres de la societat sobre el pacient geriàtric en el camp assistencial de les Urgències i Emergències.

  2. INVESTIGACIÓ; Promoure la qualitat en l’assistència, l’ investigació i el coneixement de les patologies més prevalent en el pacient geriàtric.

  3. IMPLICACIÓ; Participar i adherir-nos al benchmark entre els professionals del sector i ser els representants de la nostre societat científica.

  4. “BONA PRAXIS”; Promoure les reflexions i treballar conceptes com són la Limitació de l’ Esforç Terapèutic (L.E.T.) i l’enferrissament terapèutic. Cal incidir també en els conceptes de nihilisme terapèutic i el concepte d’ edatisme (ó ageïsme) . Avui en dia disposem d´ evidència científica i d´avenços tecnológics que cal saber aplicar en el marc concret dels nostres pacients. Límits d’acord l’evidència científica i avenços tecnològics en el marc dels principis ètics.